Overzicht ondersteunde projecten

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die ondersteund zijn door de Ridderschap van Utrecht in het jaar 2018. Projecten van voorgaande jaren waar een bijdrage aan geleverd is zijn te vinden onder ANBI.

Bijdrage Natuurspeeltuin Von Gimborn Arboretum.

De Stichting Von Gimborn Arboretum is in 2017 begonnen met de verwezenlijking van het Nationaal Bomenmuseum op zijn terrein, het huidige Von Gimborn Arboretum te Doorn. 

Meer lezen

Bijdrage aan het Godard van Reede fonds, voor onderzoek naar de adel in de provincie Utrecht.

Bijdrage aan het Utrechts Klokkenluiders Gilde, voor een historisch educatief project ter realisatie van twee nieuwe luidklokken.

Uitgave historische buitenplaatsen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

ISBN:978-90-5345-527-2.

Bijdrage aan de Stichting Vrienden Domkerk.

lees meer.

Bijdrage aan de Dag van het Kasteel.

Bijdrage aan de Open Monumenten Dag Utrecht.


Bijdrage aan Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen.


Bruikleen aan Slot Zuylen.


Een project aanvragen

De Ridderschap ondersteunt culturele en natuurhistorische projecten en projecten van algemeen belang in de provincie Utrecht. Uw aanvraag dient voldoende inzage te geven in het project, het doel, de doelgroep(en) alsmede de financiële huishouding.

Uw aanvraag indienen

© Ridderschap van Utrecht

Delen