Boek Adel en Ridderschap in Utrecht

Overzicht gesteunde projecten | vanaf 2023 tot heden

Open Monumenten Dag 2023

Ieder jaar worden er in Utrecht circa 70 tot 100 monumenten gratis opengesteld voor publiek. Er zijn ‘klassiekers’ (panden die ieder jaar toegankelijk zijn) en panden die speciaal benaderd zijn in verband met het thema. 

Penningserie Domkerk

De voltooiing van de Restauratie 2017 – 2022 was de aanleiding voor het bestuur van de Domkerk en de Stichting Vrienden van de Domkerk om een penningopdracht te geven aan kunstenares Da van Daalen (Amsterdam, 1956)

Moestuin de Haar

Welkom op Moestuin de Haar, een zelfoogsttuin van 1.5 hectare gelegen op de oude productiegronden van Kasteel de Haar.

Voor de video klik hier 

Theatergroep Matrose speeelt BELLE

BELLE is een voorstelling van Theatergroep Matrose. Een ongeremd theatercollectief uit Utrecht bestaande uit Manon Poort, Marieke Braaksma & Jordy Roeten. 

De Stadskraan

De Ridderschap heeft bijgedragen aan de kosten van het transport en de plaatsing van de reconstructie van de middeleeuwse stadskraan, die eeuwenlang op het wed bij de Ganzenmarkt heeft gestaan. De reconstructie is met behulp van een leerwerkplaats voor timmerlui-op-afstand-van-de-arbeidsmarkt gerealiseerd.

Moord & Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672

Van juni tot oktober 2022 was op Slot Zuylen de tentoonstelling ‘Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672’ te zien. Aan de hand van eigen collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse troepen. Slot Zuylen wist aan deze ramp te ontkomen, maar hoe?

Johannes Hospitium

Het Johannes Hospitium te Vleuten bestaat eind 2021 jaar 30 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben de Johanniter Orde,de Orde van Malta en organisaties met gelijksoortige intenties gemeend een ideëel cadeau aan te bieden.Het Johannes Hospitium te Vleuten is een huis dat mensen in hun laatste levensfase een gastvrij verblijf biedt met deskundige en liefdevolle verzorging en begeleiding. 

Van Tuyll rijdt uit!

De Dianaslee en het Phaeton rijtuig zijn sinds 1900 aanwezig op Slot Zuylen. Nadat zij in de vroege 20e eeuw door automobielen zijn vervangen, zijn ze vrijwel onaangeraakt blijven staan. 

De Ridderschap heeft een financiële bijdrage gegeven aan de restauratie.

Een project aanvragen

De Ridderschap ondersteunt culturele en natuurhistorische projecten en projecten van algemeen belang in de provincie Utrecht. Uw aanvraag dient voldoende inzage te geven in het project, het doel, de doelgroep(en) alsmede de financiële huishouding.

Uw aanvraag indienen

© Ridderschap van Utrecht

Delen