Boek Adel en Ridderschap in Utrecht

Overzicht gesteunde projecten | vanaf 2020 tot heden

Open Monumenten Dag 2022

Ieder jaar worden er in Utrecht circa 70 tot 100 monumenten gratis opengesteld voor publiek. Er zijn ‘klassiekers’ (panden die ieder jaar toegankelijk zijn) en panden die speciaal benaderd zijn in verband met het thema. 

Penningserie Domkerk

De voltooiing van de Restauratie 2017 – 2022 was de aanleiding voor het bestuur van de Domkerk en de Stichting Vrienden van de Domkerk om een penningopdracht te geven aan kunstenares Da van Daalen (Amsterdam, 1956)

Moestuin de Haar

Welkom op Moestuin de Haar, een zelfoogsttuin van 1.5 hectare gelegen op de oude productiegronden van Kasteel de Haar.

Voor de video klik hier 

Theatergroep Matrose speeelt BELLE

BELLE is een voorstelling van Theatergroep Matrose. Een ongeremd theatercollectief uit Utrecht bestaande uit Manon Poort, Marieke Braaksma & Jordy Roeten. 

De Stadskraan

De Ridderschap heeft bijgedragen aan de kosten van het transport en de plaatsing van de reconstructie van de middeleeuwse stadskraan, die eeuwenlang op het wed bij de Ganzenmarkt heeft gestaan. De reconstructie is met behulp van een leerwerkplaats voor timmerlui-op-afstand-van-de-arbeidsmarkt gerealiseerd.

Moord & Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672

Van juni tot oktober 2022 was op Slot Zuylen de tentoonstelling ‘Moord en Brand! Slot Zuylen en Rampjaar 1672’ te zien. Aan de hand van eigen collectie en bijzondere bruiklenen wordt een indringend beeld geschetst van de vernietiging van de Vechtstreek door Franse troepen. Slot Zuylen wist aan deze ramp te ontkomen, maar hoe?

Johannes Hospitium

Het Johannes Hospitium te Vleuten bestaat eind 2021 jaar 30 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal hebben de Johanniter Orde,de Orde van Malta en organisaties met gelijksoortige intenties gemeend een ideëel cadeau aan te bieden.Het Johannes Hospitium te Vleuten is een huis dat mensen in hun laatste levensfase een gastvrij verblijf biedt met deskundige en liefdevolle verzorging en begeleiding. 

Van Tuyll rijdt uit!

De Dianaslee en het Phaeton rijtuig zijn sinds 1900 aanwezig op Slot Zuylen. Nadat zij in de vroege 20e eeuw door automobielen zijn vervangen, zijn ze vrijwel onaangeraakt blijven staan. 

De Ridderschap heeft een financiële bijdrage gegeven aan de restauratie.

Prattenburg

Landgoed Prattenburg 

De Ridderschap heeft financieel bijgedragen aan het plaatsen van hekken, een project van de Stichting Vrienden van Prattenburg, ter vergroting van de bekendheid van het Landgoed. 

van Reede 

De Universiteit 

De 

Tentoonstelling

Recycle 

Op de grond 

Over 1 Kilometer Dijk

Neem één strekkende kilometer Langbroekerdijk/-wetering, van de brug bij kasteel Sterkenburg tot de brug bij de ingang naar landgoed Beverweerd, en vertel wat dat ons leert vanuit verschillende perspectieven zoals markante bewoners, economie, geschiedenis, religie, (landschaps)beheer, natuurontwikkeling, geologische ondergrond, archeologische vondsten. Verhalen verteld door bewoners: boeren, adel, landgoedeigenaren en nieuwkomers..

Historische Vereniging Maartensdijk

In 2023 bestaat de Historische Vereniging 30 jaar. 60 Edities van St. Maerten worden gebundeld en in 2 boeken aangeboden aan de vrijwillers van de stichting.

Stichting Vrienden van Flora's Hof

Flora’s Hof was een kwekerij in het centrum van de Nederlandse stad Utrecht. De kwekerij werd begin 19e eeuw gestart in de Servetstraat door Hendrik van Lunteren en zijn broer dankzij een nalatenschap van Hendrik Swellengrebel jr. Eerstgenoemde zou zich ontwikkelen tot een bekende tuin- en landschapsarchitect.

Vrienden van Flora's Hof brengen de kwekerij weer tot leven.

Concert in Maartenskerk in Doorn

Concert van harriet Krijgh en de zussen Laura en Baiba Skride. De opbrengst van dit benefietconcert komtvrijwel volledig ten goede aan het onderhoud van de Maartenskerk, en meer in het bijzonder aan de vervanging van het lood- en zinkwerk van het dak van het kerkgebouw.

Tussen Doorn en Driebergen

Het boek beschrijft in ongeveer 100 bladzijden de geschiedenis van de Velpereng en de ontwikkeling in dit gebied, zoals het ontstaan van de buitenplaatsen Doornveld en Beukenrode (Nieuw-Sterkenburg).

Wapenspreuken van Nederlandse Geslachten

Dit naslagwerk geeft een beredeneerd overzicht van wapenspreuken van wapens van Nederlandse adellijke en patriciaats-families. Uitgangspunt hierbij zijn de wapenspreuken van de Nederlandse adel sinds 1813 en van de Nederlandse patriciaats-families. 

Kapelaan in Oorlogstijd | Dagboek van Theo Egberts

“Kapelaan in oorlogstijd” is de vrijwel integrale weergave van het dagboek dat de Utrechtse kapelaan Theo Egberts (1906) in november 1944 begon.

Tombe van Nellesteijn

De Tombe van Nellesteijn is in 2021 aangewezen als Erfgoedparel. De provincie Utrecht draagt daarom 60% van de restauratiekosten bij. In februari 2022 heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug onze stichting gemachtigd om de restauratie uit te laten voeren. 

Stichting Stallen, Koetshuizen en Garages

Deze stichting heeft als doel, onderzoek te doen naar stallen, koetshuizen, hun interieur en de daaraan verbonden roerende zaken op kastelen en buitenplaatsen in Nederland. 

Adel en ridderschap Utrecht. png 2

Godard van Reede Fonds

De Universiteit Utrechts is gestart met een grootschalig onderzoek naar de adel in de provincie Utrecht. De Ridderschap Utrecht gaf een bijdrage om dit onderzoek mogelijk te maken.

De ommuurde stad   belegering van Vredenburg 1646

De Ommuurde Stad

Tentoonstelling in het Centraal Museum.

De ommuurde stad gaat in op de al duizenden jaren durende zoektocht van de mens naar veiligheid en de rol die stadsmuren daar eeuwenlang in hebben gespeeld.

Kasteel Nijevelt

Recycle Kasteel Nijevelt

Op de grond waar de vier basisscholen staan in de wijk Veldhuizen, de Meern heeft eeuwen lang kasteel Nijevelt gestaan. Nijevelt (ook: Nijeveld) is een voormalig middeleeuws kasteel, en vanaf 1536 ridderhofstad, dat waarschijnlijk gebouwd is in de 13e eeuw. 

Een project aanvragen

De Ridderschap ondersteunt culturele en natuurhistorische projecten en projecten van algemeen belang in de provincie Utrecht. Uw aanvraag dient voldoende inzage te geven in het project, het doel, de doelgroep(en) alsmede de financiële huishouding.

Uw aanvraag indienen

© Ridderschap van Utrecht

Delen