Overzicht gesteunde projecten | 2018 en 2019

Restauratie dak en glas in lood ramen

Mede door de bijdrage van de Ridderschap Utrecht is de omvangrijke restauratie van het dak en de glas in lood ramen van de Hervormde Kerk te Nieuwer Ter Aa succesvol afgerond.

Nationaal Bomenmuseum Gimborn

Het Bomenmuseum herbergt het grootste arboretum van Nederland met een wereldberoemde collectie bomen en heesters uit alle windstreken op aarde. De Ridderschap droeg bij aan een natuurspeeltuin naast de Boomhut van Max.

Godard van Reede Fonds

De Universiteit Utrechts is gestart met een grootschalig onderzoek naar de adel in de provincie Utrecht. De Ridderschap Utrecht gaf een bijdrage om dit onderzoek mogelijk te maken.

Utrechts Klokkenluiders Gilde

De Ridderschap droeg bij aan een historisch educatief project ter realisatie van twee nieuwe luidklokken voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Stichting Vrienden van de Domkerk

Stichting Vrienden van de Domkerk stelt zich ten doel om financiële ondersteuning te verlenen ten behoeve van de dagelijkse openstelling van de Domkerk in Utrecht. De Ridderschap steunt dit initiatief met een bijdrage.

De Dag van het Kasteel

Kastelen en buitenplaatsen zetten op de Dag van het Kasteel de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen. Het is een dag voor jong en oud. De Ridderschap verleent steun aan deze bijzondere dag.

Open Monumentendag Utrecht

De 33e editie van de Open Monumentendag Utrecht was een groot succes. De vele bijzondere openstellingen en het prachtige weer hebben een record aantal belangstellenden op de been gebracht. Dit jaar kwamen in Utrecht tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers op de monumenten af. De Ridderschap droeg financieel bij.

Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen

De Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen is sinds 1983 de bijbehorende vriendenkring van Kasteel Amerongen. Zij draagt door middel van allerlei activiteiten en projecten bij aan de instandhouding van Kasteel Amerongen, de daarin aanwezige collecties, de tuin en het park. De Ridderschap steunt dit initiatief.

Slot Zuylen

Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners. In Slot Zuylen ervaart u het dagelijks leven van de bewoners van het kasteel. De Ridderschap gaf het slot een bijzondere collectie glaswerk in bruikleen.

Boek Historische Buitenplaatsen Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt maar liefst 44 historische buitenplaatsen en landgoederen, elk met hun eigen geschiedenis en identiteit. Hier verscheen een boek over met steun van de Ridderschap.

Projecten van voorgaande jaren waar de Ridderschap van Utrecht een bijdrage aan geleverd heeft, zijn ook te vinden onder ANBI

Naar Archief | gesteunde projecten 2017 - 2016

Een project aanvragen

De Ridderschap ondersteunt culturele en natuurhistorische projecten en projecten van algemeen belang in de provincie Utrecht. Uw aanvraag dient voldoende inzage te geven in het project, het doel, de doelgroep(en) alsmede de financiële huishouding.

Uw aanvraag indienen

© Ridderschap van Utrecht

Delen