Overzicht gesteunde projecten | 2017 en 2016

Verhuizing familiearchief Taets van Amerongen

Het omvangrijke familiearchief van de familie Taets van Amerongen is verhuisd naar Het Utrechts Archief. De Ridderschap ondersteunde deze verhuizing met een geldelijke bijdrage.

Godard van Reede Fonds

De Universiteit Utrechts is gestart met een grootschalig onderzoek naar de adel in de provincie Utrecht. De Ridderschap Utrecht gaf een bijdrage om dit onderzoek mogelijk te maken.

Utrechts Klokkenluiders Gilde

De Ridderschap droeg bij aan een historisch educatief project ter realisatie van twee nieuwe luidklokken voor het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Boek Historische Buitenplaatsen  Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt maar liefst 44 historische buitenplaatsen en landgoederen, elk met hun eigen geschiedenis en identiteit. Hier verscheen een boek over met steun van de Ridderschap.

Serie De Zielen van Utrecht

De gemeentelijke begraafplaatsen in Utrecht zijn oases van rust waar de doden te ruste worden gelegd in de Utrechtse aarde of in bijzondere grafkelders. U & Eye Media Producties en RTV Utrecht maakten er een serie uitzendingen over met steun van de Ridderschap.

Vereniging voor Jongeren van Adel (VJAN)

De VJAN (1991) telt ongeveer 400 leden en bevordert de onderlinge contacten tussen jongeren van adel door het organiseren van verschillende activiteiten op zowel het gebied van sociale ontspanning als op  maatschappelijk en charitatief gebied. De Ridderschap ondersteunt deze activiteiten.

Vriendenboekje adellijke vrouwen 1575-1640

Aan het eind van de 16e eeuw werd het mode onder jonge adellijke vrouwen om een boekje bij te houden waarin zij gedichten en liederen, tekeningen en spreuken van vrienden verzamelden.  Historisch letterkundige Sophie Reinders promoveerde cum laude op De Mug en de Kaars, een cultuurhistorische studie over deze fascinerende ‘alba amicorum’ (‘vriendenboekjes’). Het boekje werd uitgegeven met steun van de Ridderschap.

Stichting Vrienden van de Maartenskerk

De Stichting Vrienden van de Maartenskerk Doorn werd in 2018 opgericht om de kerk als rijksmonument te behouden. Hiertoe werden o.a. concerten in de kerk georganiseerd. De Ridderschap droeg hieraan financieel bij.

Restauratie dak en glas in lood ramen

Mede door de bijdrage van de Ridderschap Utrecht is de omvangrijke restauratie van het dak en de glas in lood ramen van de Hervormde Kerk te Nieuwer Ter Aa succesvol afgerond.

Nationaal  Bomen
museum
Gimborn

Het Bomenmuseum herbergt het grootste arboretum van Nederland met een wereldberoemde collectie bomen en heesters uit alle windstreken op aarde. De Ridderschap droeg bij aan een natuurspeeltuin naast de Boomhut van Max.

Boek Historische Buitenplaatsen Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug telt maar liefst 44 historische buitenplaatsen en landgoederen, elk met hun eigen geschiedenis en identiteit. Hier verscheen een boek over met meerjarige steun van de Ridderschap.

Stichting Vrienden van de Domkerk

Stichting Vrienden van de Domkerk stelt zich ten doel om financiële ondersteuning te verlenen ten behoeve van de dagelijkse openstelling van de Domkerk in Utrecht. De Ridderschap steunt dit initiatief met een jbijdrage.

Stichting Beeld Nescio Rhenen

Dat de schrijver Nescio in zijn boek  Titaantjes zijn liefde verklaart aan Rhenen is niet de enige reden om een standbeeld van hem op het viaduct te plaatsen. Viaduct en aanpalend NS-station zijn vertrekpunt van twee literaire lange afstandswandelingen. De Ridderschap droeg bij aan de realisatie van het beeld.

De Dag van het Kasteel Zuid-oost Nederland

Kastelen en buitenplaatsen zetten op de Dag van het Kasteel de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen. Het is een dag voor jong en oud. De Ridderschap verleent steun aan deze bijzondere dag.

Broodoven De Armen de Poth

Sinds de restauratie van de eeuwenoude broodoven in de voormalige Bakkerij van De Armen de Poth is hij uitgebreid getest en gebruikt. Het is geen sinecure om de temperatuur van deze unieke hout-gestookte stenen oven zodanig te beheersen dat er mooi gebakken brood uit komt. De Ridderschap droeg bij aan de restauratie. 

Beauforthuis Austerlitz

Het Beauforthuis is een klein muziekpodium met theater en aangrenzend theatercafé en gemeentelijk monument aan de Woudenbergseweg 70 bij Austerlitz. De Ridderschap ondersteunt het Beauforthuis zo nu en dan met een bijdrage.

Familiekroniek  Serraris

Mede door de bijdrage van de Ridderschap Utrecht is het Utrechtse deel van de familiekroniek van het geslacht Serraris veiliggesteld voor de toekomst.

© Ridderschap van Utrecht

Delen