Overzicht gesteunde projecten | 2015 & eerdere jaren

Naar gesteunde projecten in 2017 & 2016

Historische richtingwijzers Amersfoort - Wijk bij Duurstede

Op 17 april 2015 onthulde de heer G. Boonzaaijer, wethouder in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, een gecombineerde historische wegwijzer in Maarn. Mede dankzij de financiële ondersteuning door de Ridderschap is realisatie tot stand gekomen.

Lees meer

70 Jaar Kamp Amersfoort

De Ridderschap heeft een financiële bijdrage geleverd ter ondersteuning van de 70-jarige herdenking van de overdracht van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis op 19 april 1945.

Lees meer

Europeesche Erfgoedprijs | Huis Doorn

De Stichting Vrienden van Huis Doorn heeft een prestigieuze Europeesche erfgoedprijs gewonnen. De organisatie Europa Nostra Creative Europe heeft dit wereldkundig gemaakt in een promotiefilm. De Ridderschap van Utrecht gaf hier een bijdrage aan. De film is te bekijken op http://www.europanostra.org/awards/171/

Lees meer

Restauratie cilinderorgel | Museum Speelklok

In zijn laatste levensjaar componeerde Wolfgang Amadeus Mozart drie stukken voor een automatisch spelend orgel. Helaas zijn de instrumenten, waarvoor hij deze stukken componeerde, verloren gegaan. En slechts van een van de drie stukken, het Andante KV 616, is de autograaf van Mozart bewaard gebleven. In het jaar 1963 schonk de Douairière C.E. de Beaufort-Miseroy een salonorgel aan het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement, dat in 1826 gebouwd was door de geniale instrumentenmaker Diederich Nicolaus Winkel. Helaas speelde het instrument niet meer.
Het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement heeft deze twee zaken in 2007 gecombineerd. Het instrument ‘de Douairière’, genoemd naar de schenkster, is gerestaureerd. Bovendien is er voor dit instrument een nieuwe cilinder
vervaardigd met daarop geprogrammeerd het Andante KV 616 van Mozart. V.
Dit wonder van technisch en muzikaal kunnen is op verzoek te beluisteren in het
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.

Meer informatie: www.museumspeelklok.nl

Schilderij Matthias Withoos | Museum Flehite

Matthias Withoos werd in Amersfoort geboren in 1627. Hij is zes jaar in de leer geweest bij Jacob van Campen, die op het Amersfoortse Buiten Randenbroeck een schilderschool had. Een fraai stilleven van deze Amersfoortse zeventiende eeuwse meester in bezit krijgen, was een lang gekoesterde wens van het museum Flehite te Amersfoort.
Deze wens is in vervulling gegaan. Na onderhandeling met de kunsthandel en
financiële ondersteuning van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, de Stichting
Thurkow Founds en de Ridderschap van Utrecht kon het schilderij worden
verworven. Wilt u het schilderij bezichtigen, dan kunt u een bezoek brengen aan museum Flehite in Amersfoort.

Meer informatie: www.museumflehite.nl

Agatha Zethraeus

De tentoonstelling 'Agatha Zethraeus - Vriendin, leerling en model van Piet Mondriaan' was in het Mondriaanhuis te zien van 5 oktober 2014 t/m 25 januari 2015. In 1908 schilderde Piet Mondriaan (1872-1944) het portret Meisje in rood. Er was lang verwarring over de identiteit van het model, maar recent staat vast dat het ‘meisje’ kunstenares Agatha Zethraeus (1872-1966) is. De Zweeds Nederlandse Zethraeus stond niet alleen model voor Mondriaan, maar was ook een oud-leerlinge en vriendin. De twee hadden mogelijk een amoureuze affaire en hielden tot zijn dood contact. In de jaren dat Mondriaan zich ontwikkelde van het impressionisme tot de abstractie, verdiende Zethraeus haar brood als schilderes van figuratieve landschappen, stillevens en stadsgezichten. De ontdekking van een serie doeken uit Zethraeus’ nalatenschap, vormde de aanleiding tot onderzoek naar de kunstenares. Dat resulteerde in een tentoonstelling en publicatie, waarin de band tussen Zethraeus en Mondriaan centraal stond.

Restauratie Gobelin | Kasteel Amerongen

De titel van het wandtapijt luidt: Verdure met landschap en kraanvogels. Deze bijzondere gobelin uit circa 1650 behoort tot de collectie van de Stichting Kasteel Amerongen en is toegeschreven aan de kunstenaar Maximiliaan van der Gucht uit Delft. De afbeelding stelt een boslandschap voor van het type 'verdure'. Op de voorgrond zijn twee kraanvogels afgebeeld. In de bomen zijn verschillende andere vogels te zien. De gobelin van ruim 4 meter breed en ruim 3 meter hoog is geweven uit wol en zijde. Tevens is een deel van de boekencollectie van kasteel Amerongen gerestaureerd via een bijdrage van de Ridderschap van Utrecht. Meer info: www.kasteelamerongen.nl

Eikenhouten Trofee | Utrechts Statenjacht

In 2003 is na jarenlange ambachtelijke scheepsbouw en beeldsnijkunst de historisch verantwoorde reconstructie van een bijzonder achttiende eeuws zeilschip uit 1746 klaar voor tewaterlating. Dit zeilschip, het Utrechts Statenjacht, is herbouwd in het kader van een scholings- en werkgelegenheidsproject. De reconstructie van het authentieke schip vond plaats op een werf aan de Parkhaven (voorheen Veilingstraat) aan de Van Zeijstweg in Utrecht en heeft ruim vijf jaar geduurd.
De door de Ridderschap van Utrecht geschonken ‘trofee’ maakt onderdeel uit van het Statenjacht en is een ornament, waar er in totaal twee van vervaardigd zijn. In dit eikenhouten ornament worden belangrijke symbolen van de provincie Utrecht uitgebeeld, zoals het bisdom, de rechterlijke macht, turf, tabak, landbouw, veeteelt en visserij.
Meer informatie over het Utrechts Statenjacht, haar historie, reconstructie en een uitgebreide fotoreportage vindt u op www.statenjacht.nl.

Ingebruikname gerestaureerd hek Landgoed Gunterstein

Op 22 september 2006 was de Ridderschap van Utrecht als één van de donateurs uitgenodigd voor de officiële "inwijding" van het gerestaureerde hek met zijn oude geschiedenis. Het hek heeft vooral geleden in de tweede wereldoorlog, waaraan zowel de Duitsers als de Engelsen debet waren. Met onderdelen van het hek die nog stonden, onderdelen opgevist uit de sloot en met ontbrekende, opnieuw vervaardigde onderdelen is het hek weer tot een mooi geheel gesmeed.
Het is het tweede hek, dat als ingang dient voor bezoekers om te wandelen in het parkbos van Gunterstein. De aanwezigen werden door Jhr. mr. W.H.D. Quarles van Ufford en enkele familieleden uitgenodigd voor een openingswoord in het kasteel. Daarna werden de aanwezigen per koets vervoerd naar de andere kant van het parkbos om officieel het hek in gebruik te nemen. Na wat toespraken en een korte rit door het hek werd de dag afgesloten met een gezellige receptie op een prachtig plek.

© Ridderschap van Utrecht

Delen